Nyheter

3 september, 2012

”If you’re not putting your brand on ‘display’ you’re less likely to put your brand in the shopper’s basket”

…skriver POPAI för att sammanfatta en studie de gjort i dagligvaruhandeln. Studien från maj i år visar att allt fler kunder – 76% – fattar helt nya köpbeslut i butik. Studien visar också att sannolikheten att kunden väljer ett varumärke ökar om det varumärket samtidigt exponeras på displayer i butiken.

Handlarna i studien har insett att cross marketing är effektivt, och andelen som marknadsför produkter och varumärken på annan plats än i ”hemmahyllan” har ökat till 60%.

Läs hela artikeln här. POPAI (Point of Purchase Advertising International) är en internationell förening för marknadsföring i butik som genomför forskning om retail.

Här kan du få tips om hur du kan använda Adders displayer, t ex för cross marketing.